Συναυλία αλληλεγγύης στους διωκόμενους για την υπόθεση της Βέννας (2010)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ
ΒΕΝΝΑΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΗ ΤΟΥ 2010.

ΔΙΚΗ 30 ΙΟΥΝΗ 2Ο16
ΚΟΜΟΤΗΝΗLive:


No sin (acoustic)
Icon Maiden

Τρίτη 21 Ιούνη, στις 22.00

στον κοινωνικό χώρο για την ελευθερία ΜΙκρόπολις
(βασ. ηρακλείου 18 με βενιζέλου)