Επικοινωνία

Μικρόπολις - Κοινωνικός Χώρος για την Ελευθερία

Βενιζέλου και Βασ. Ηρακλείου 18,

54624 Θεσσαλονίκη


info [at] mikropolis.gr


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη