8/12/10 Εκδήλωση-Συζήτηση:Η ελευθερία είναι θεραπευτική ενάντια στην ψυχιατρική καταστολή και τα ψυχιατρεία αποθήκες ανθρώπων