Ιστορίες έρωτα και τρέλας:
Περί επιστημονικού κύρους και ψυχιατρικής

Την Κυριακή 17 Απριλίου στις 7.30μμ θα πραγματοποιηθεί στο Μικρόπολις εκδήλωση-συζήτηση με θέμα Ιστορίες έρωτα και τρέλας: Περί επιστημονικού κύρους και ψυχιατρικής.

Ανιχνεύουμε τις διαδρομές μέσω των οποίων η επιστήμη της ψυχιατρικής διαπλέκεται με τις σεξουαλικότητες και τις έμφυλες ταυτότητες μέσα στον χρόνο. Βρισκόμαστε στον δυτικό κόσμο, έναν κόσμο οι αλήθειες του οποίου καλούνται επιστημονικές και ορθολογικές. Πώς αυτές οι Αλήθειες συγκροτούνται και τι αντίκτυπο έχει στα ίδια τα υποκείμενα που καλούνται να ενταχθούν στις ψυχιατρικές -εδώ- κατηγοριοποιήσεις; Κάνοντας φόκους στο βασικό ψυχιατρικό εγχειρίδιο από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο και μετά, το DSM, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τη δημιουργία και εμπέδωση αυτού του κυρίαρχου λόγου που μας διαφοροποιεί ιεραρχικά σε φυσιολογικές και μη, παθολογικές και υγιείς.

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο WHAT QUEER FEST (Αθήνα - Νοέμβριος 2010).