Τετάρτη 25 Μαΐου στις 19.00 Προβολή Ντοκυμαντέρ: "φόρος τιμής στην Καταλωνία ΙΙ"


Στην Ισπανία εμφανίστηκε, όχι τυχαία και όχι από το πουθενά, ένα κίνημα πολιτών για την πραγματική δημοκρατία.

Το κίνημα αυτό πλημμύρησε τους δρόμους και τις πλατειές 60 πόλεων αγωνιζόμενο ενάντια στην κυριαρχία της εμπορευματοποίησης των ανθρώπων από τον καπιταλισμό, ενάντια στον κοινοβουλευτικό κομματικό κατεστημένο και προκρίνοντας την πραγματική δημοκρατία των πολιτών.

Το κίνημα αυτό δεν είναι καθοδηγούμενο από κανένα μεγάλο συνδικάτο καμία καθεστωτική οργάνωση αλλά είναι αποτέλεσμα της κουλτούρας της ελευθερίας και της άμεσης δημοκρατίας μέσα από τις εργατικές συνελεύσεις βάσης, τις συνελεύσεις γειτονιάς, τις κολεκτίβες και τις αγροτοκοπερατίβες, τα εγχειρήματα των atinaio, των καταλήψεων, των ελευθεριακών σχολείων και των αμεσοδημοκρατικών δήμων.

Η βαθιά αυτή παράδοση που δημιουργεί δομές και συνειδήσεις ελευθερίας είναι η πρωτόλεια μαγιά που ξεχύθηκε με τόση αυτοπεποίθηση και αέρα αλλαγής στην Ισπανία την 15 Μαίου.

Τα εγχειρήματα αυτά μέσα από την ματιά της πρότασης της αποανάπτυξης σας καλούμε να γνωρίσουμε και να συζητήσουμε παρακολουθώντας την Τετάρτη 25 Μαΐου στις 19.00 το Ντοκυμαντέρ: "φόρος τιμής στην Καταλωνία ΙΙ" για το κίνημα και τις προ-εικονιστικές δομές μιας «άλλης οικονομίας».

Διοργάνωση: «άλλη δημοκρατία»
http://anotherdemocracy.gr/