Τετάρτη 27 Ιουνίου δραστηριότητες δομών οικονομίας στο μικρόπολις

2.00μμ- κουζίνα δομών

7.00μμ - συνέλευση δομών