Άπευθείας διάθεση προιόντων στο μικρόπολις και το "Σχολείο"

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου:
Άπευθείας διάθεση προιόντων οικολογικής γεωργίας στο μικρόπολις