Εκδήλωση - Συζήτηση: Με το I.W.W.( ΗΠΑ) και τη ΒιοΜε.

Εκδήλωση - Συζήτηση Σάββατο 16/3 στις 20:00 στο Μικρόπολις
Με τους βιομηχανικους εργάτες του κόσμου( I.W.W. ΗΠΑ) και τους εργάτες της ΒιοΜε.
(Θα προηγηθει ζωντανή προβολή της διαδήλωσης που διοργανώνεται στη Ουασινγκτον για τον αγώνα της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής)