συζήτηση για την άρνηση στράτευσης‏

εκδήλωση - συζήτηση: 
Τα περιεχόμενα και οι προεκτάσεις των αρνήσεων στράτευσης 
 
 
 
Τα νέα δεδομένα της καταστολής του κράτους απέναντι στους αρνητές Τετάρτη 12 Ιουνίου στις 19.00 στον Κοινωνικό Χώρο για την Ελευθερία ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ (Βενιζέλου και Βασ. Ηρακλείου, Θεσσαλονίκη)
Kaius Sparilus Ομάδα για την άρνηση στράτευσης στη Θεσσαλονίκη