Κουζίνα αντίπεινα

Από τις 28/8 η κουζίνα του Μικρόπολις λειτουργεί καθημερινά από τις 14:00 ως τις 17:00