Κουζίνα οικονομικής ενίσχυσης της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο Μικρόπολις