Παρουσίαση της περιοδικής έκδοσης σημειώσεις τις στέπας