Η Βιομηχανία της (Ψυχικής) Υγείας: Ψυχοφάρμακα και Χειραγώγηση των Μαζών.

Η Βιομηχανία της (Ψυχικής) Υγείας: Ψυχοφάρμακα και Χειραγώγηση των Μαζών. 
Προβολή Ντοκυμαντέρ και Συζήτηση