Συμμετοχή της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης Θεσσαλονίκης στην Απεργία

http://akthess.blogspot.gr/2014/11/blog-post.html