Συνάντηση για τον συντονισμό δράσεων ενάντια στον φράχτη του Έβορυ