Να σταματήσουμε τους πνιγμούς, Να γκρεμίσουμε το φράχτη