Δημιουργικό παιχνίδι στον παιδότοπο Μικρότοπο. Κυριακή 13 Δεκέμβρη