Εκδήλωση για ενοποιητική ιατρική και ολιστικές θεραπείες


ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
(Integrative Medicine)

-ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ


Μέσω της ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Integrative Medicine) επιδιώκεται η
συνεργατική δράση των διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων τόσο της Κλασσικής όσο
και της Εναλλακτικής – Ολιστικής Ιατρικής, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Η υγεία είναι μια κατάσταση δυναμικής ισορροπίας μεταξύ εσωτερικών παραγόντων (σώματος, συναισθήματος, πνεύματος) και εξωτερικών παραγόντων (περιβάλλοντος, κοινωνίας) και όχι η απουσία της ασθένειας.

Στην Ενοποιητική Ιατρική, κατά τη θεραπευτική διαδικασία:
Λαμβάνεται υπόψη το εξατομικευμένο βιοχημικό και γενετικό προφίλ του ασθενή, καθώς και οι μοναδικές περιβαλλοντικές επιδράσεις τις οποίες υφίσταται.
Προωθείται ένα μοντέλο θεραπευτικής προσέγγισης όπου στο κέντρο βρίσκεται ο ασθενής και όχι η ασθένεια.
Η θεραπεία είναι εξατομικευμένη και αναδεικνύει τις μοναδικές ανάγκες του ασθενή.  
Ο θεραπευτής χρειάζεται να προσεγγίζει το ιστορικό του ασθενή αντιμετωπίζοντας τον ως ολότητα και να υποβοηθά την θεραπευτική δύναμη της φύσης που υπάρχει στον καθένα μας.


ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥΗΛ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ολιστική οδοντίατρος
ομοιοπαθητική-βελονισμός-κλινική ύπνωση

Παρασκευή 3/6 στις 19.30
στον κοινωνικό χώρο για την ελευθερία Μικρόπολις