Μαθήματα αραβικώνΜαθήματα αραβικών στο Μικρόπολις,
πρώτη συνάντηση γνωριμίας - Δευτέρα 19/9 στις 19.00

Arabic language lessons at Mikropolis
Fisrt meeting on Monday 19/9, at 19.00.