Συναυλία σύγχρονης μουσικής για 2 κλαρινέτα


Η συναυλία αναβάλλεται.


Συναυλία σύγχρονης μουσικής για solo clarinetto με έργα του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα.


Karlheinz Stockhausen In Freundschaft (1977) 14 min

Solo clarinet Δημητρης Λεοντζάκος

Edison Denisov Sonata (1972) 7 min

Solo Clarinet Οδυσσέας Καρύδης

Pierre Boulez Domaines (1969) 11 min

Solo clarinet Δημήτρης Λεοντζάκος.

Luciano Berio Sequenza IXa 13min

Solo clarinet Οδυσ. Καρ.

Eliott Carter Hiyoku (2001) 5 min

For 2 clarinets.

Πρόκειται για έργα που δεν παρουσιάζονται συχνά, γραμμένα από συνθέτες που ο καθένας με τον τρόπο του

οδήγησαν στα όρια τις αρχές σύνθεσης της σύγχρονης μουσικής του 20ού αιώνα.

Πριν από κάθε έργο θα υπάρχει αντίστοιχο video μικρής διάρκειας