Σάββατο 4 Ιουνίου στις 22.00 Συναυλία: Bliss (Grunge)