Ανακοίνωση από το εργαστήρι βίντεο

Την προσεχή Τρίτη 2 Φεβρουαρίου το μάθημα θα γίνει εκτάκτως στις 15.00-17.00.

Από την επόμενη εβδομάδα επανέρχεται κανονικά στις 16.00-18.00