27/2/10 Γιώργος Τσίγκος & οι Μαύροι κύκλοι στο Μικρόπολις