23/5/10 Θεατρική παράσταση:
Η λέξη πρόοδος ηχούσε φάλτσα στο στόμα της μητέρας μου
Περισσότερες φωτογραφίες