Καλοκαιρινές συναντήσεις
της ανοιχτής διαχειριστικής συνέλευσης του Μικρόπολις

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση του Κοινωνικού Χώρου για την Ελευθερία Μικρόπολις θα πραγματοποιείται κάθε 2 εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, οι 4 αυτές συνελεύσεις θα γίνουν στις παρακάτω ημερομηνίες:
  • Τρίτη 6 Ιουλίου
  • Τρίτη 20 Ιουλίου
  • Τρίτη 10 Αυγούστου
  • Τρίτη 24 Αυγούστου