Κείμενο παρουσίασης του Εργαστηρίου Κεραμικής στο Μικρόπολις


Από το τίποτα…θα φτιάξουμε ένα “κάτι” με τις δυνάμεις της γης, βρίσκοντας έκφραση μέσω της κεραμικής, της αιώνιας εκείνης ερωμένης, θεάς του κεραμίστα, που λειτουργεί σαν μαγικός κώδικας και ισορροπία, αφήνοντας να αγγίξεις το νερό, τη γη και τον αερα σ’ ένα σώμα μέχρι την ώρα της αποκωδικοποίησης…


Η ομάδα κεραμικής λειτουργεί στον Κοινωνικό Χώρο για την Ελευθερία Μικρόπολις, με σκοπό τη διατήρηση της Τέχνης της κεραμικής, διερευνώντας την επαφή με τον πηλό, τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Έτσι, μαθαίνουμε να κατασκευάζουμε αντικείμενα με διάφορες τεχνικές, όπως πηλοπλαστική, κατασκευή αντικειμένων με φύλλο, τροχό, καθώς επίσης και να τα διακοσμούμε.

Τα μαθήματα είναι ελεύθερα και πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα. Ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, προσπαθούμε να καταργήσουμε στην πράξη το στερεότυπο ρόλο εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου, δίνοντας έμφαση στη διαμοίραση γνώσης και ιδεών μεταξύ όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν στην ομάδα. Σ’αυτή τη δημιουργική διαδικασία δεν υπάρχουν ειδικοί ή μη, υπάρχουν άνθρωποι που διερευνούν τις πραγματικές επιθυμίες τους, μέσα από την ανάγνωση της φύσης, της κοινωνίας και του εαυτού τους.

Η ομάδα κεραμικής λειτουργεί στα πλαίσια του Μικρόπολις, διατηρώντας την αυτονομία της, τόσο σε οικονομικό όσο και σε συμπεριφορικό επίπεδο, σεβόμενη ωστόσο τα αντιιεραρχικά και αντιεμπορευματικά χαρακτηριστικά που διέπουν τον κοινωνικό χώρο.