18/9/10 Εκδήλωση-Συζήτηση
με το Νορβηγό Κομμουναλιστή Eirik Eiglad

Την εισήγηση της εκδήλωσης μπορείτε να τη βρείτε εδώ.
Περισσότερες φωτογραφίες