Αναβολή μαθήματος Tai Chi

Το μάθημα Tai Chi εκτάκτως δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου.

Επόμενο μάθημα: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου.