Εκδήλωση καπιταλισμός ή δημοκρατία

Η εισήγηση της εκδήλωσης μπορεί να βρεθεί εδώ.