Ομάδα παρασκευής σαπουνιών

Παρακαλούνται όσοι έχουν παλιό ή τηγανισμένο ελαιόλαδο να το αφήνουν στο εργαστήρι παρασκευής σαπουνιών ( 3ος όροφος )

Συνάντηση κάθε Τρίτη 8:30 μμ