10-11/3/2011 Σεμινάρια πρώτων βοηθειών της Δράσης για την Άγρια Ζωή

Την Πέμπτη 10/3/11 και την Παρασκευή 11/3/11 έλαβε χώρα εκπαιδευτικό σεμινάριο στον κοινωνικό χώρο για την ελευθερία Μικρόπολις. Το σεμινάριο διοργάνωσε η ομάδα «Δράση για την Άγρια Ζωή» και θέμα είχε την εισαγωγή στην περίθαλψη άγριων ζώων. Το σεμινάριο παρακολούθησαν, δωρεάν, εργαζόμενοι τεσσάρων Φορέων Διαχείρισης (Φ.Δ.) προστατευόμενων περιοχών (Φ.Δ. Αξιού, Κερκίνης, Κορώνειας-Βόλβης, και Ολύμπου), με σκοπό την εκπαίδευση πάνω σε θέματα χειρισμού άγριων ζώων και παροχής Α’ βοηθειών. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία να ύπαρξη συνέχεια με περισσότερη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στο άμεσο μέλλον. Η ομάδα «Δράση για την Άγρια Ζωή» θεωρεί ότι τέτοιου είδους συνεργασίες ωφελούν ιδιαίτερα την περίθαλψη και γενικότερα την προστασία της άγριας πανίδας.