Εκδηλώσεις της ομάδας "άλλη δημοκρατία"

Ή άλλη δημοκρατία σας καλεί στις ακόλουθες εκδηλώσεις, δράσεις & πρωτοβουλίες:

Παρασκευή 18 Μαρτίου 7.00μμ στο Μικρόπολις
Εκδήλωση: Αντί για Δημοκρατία, εταιρία.
Τα κοινωνικά αγαθά ως οι νέες αγορές.

Εισήγηση: άλλη δημοκρατία
Ομιλητές:
Βάννα Ζαφειροπούλου , δικηγόρος
Πέτρος Μουρέλος , κοινωνιολόγος
Παρέμβαση: Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης για την κοινωνική υπεράσπιση του σιδηροδρόμου.

το σχετικό κείμενο εδώ

Σάββατο 19 Μαρτίου 12.30μμ συγκέντρωση στην πλατεία ΟΣΕ
Κάλεσμα Υποδοχής της δράσης - πορεία στην πλατεία του σταθμού ΟΣΕ:
"επιβίβαση στην Αμαξοστοιχία και Σιδηροδρομική πορεία με αφετηρία την Φλώρινα και τέρμα το σταθμό της Θεσσαλονίκης"

Δευτέρα 21 Μαρτίου 7.00μμ στο Μικρόπολις
1η Ανοιχτή Συνάντηση Κατοίκων Κέντρου για την υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών.