Φωτογραφίες από την Hμέρα αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής στο Μικρόπολις, 25 Ιουλίου 2012