Κάλεσμα ομάδας μαθημάτων

Η ομάδα μαθημάτων καλεί όποιον/α ενδιαφέρεται να διδάξει την Τρίτη 24/9 στις 20:00 στο Μικρόπολις