Επανιδρύοντας την κοινωνία - ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Με τον Σερζ Λατούς