εκδήλωση - συζήτηση "cooperativa integral catalana"