Κύκλος μαθημάτων πληροφορικής - Δευτέρα 12/1 στις 19:00