Συναυλία με τους Lost Bodies

Συναυλία με τους Lost Bodies

το Σάββατο 17/1 στις 22.00 στον Κοινωνικό Χώρο για την Ελευθερία 
«Μικρόπολις» (Βενιζ. & Βασιλ. Ηρακλείου 18)