Σάββατο 11/4 στις 24:30 συναυλία στο Μικρόπολις με τους Old Trees