Πέμπτη 2 Απριλίου - Η απελευθερωτική παιδαγωγική του "Paulo Freire"