Δικαστήρια ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 28/5 - ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ