Παρουσίαση βιβλίου & Live στο Μικρόπολις Σάββατο 16 Μαΐου