Το νερό ως κοινό αγαθό και κοινωνικοί αγώνες υπεράσπισής του