Οπλιστής λάηβ στο Μικρόπολις


"τα ίδια άτομα περίπου στα ίδια μέρη"

-Οπλιστής στο Μικρόπολις-

Παρασκευή 2.12.16
μετά τις 22.00


*θα ακολουθήσει άφτερ πάρτυ*


φβ ηβέντ: https://www.facebook.com/events/1983293915231466/