3/9/09 ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Εκδήλωση-συζήτηση στα πλαίσια του Πολιτικού Τριημέρου Κριτικής και Ανάλυσης
Διοργάνωση: Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης