27/9/09 Μαθήματα Θεατρικού Εργαστηρίου

Τα μαθήματα στα πλαίσια του Θεατρικού Εργαστηρίου του Μικρόπολις ξεκινούν την Κυριακή 27/9/09 και θα πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα στον 3ο όροφο του Μικρόπολις, σε 2 τμήματα:
Τετάρτη 4μμ-7μμ και 7μμ-10μμ και
Κυριακή 4μμ-8μμ και 8μμ-12πμ

Τα τμήματα θα παραμείνουν ανοικτά σε νέα άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Θεατρικό Εργαστήρι μέχρι τις 25/10/09