Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 7.00μμ Εκδήλωση-Παρουσίαση της ''Τοπικοποποίησης''

Παρουσίαση του βιβλίου "τοπικοποίηση" του Γιώργου Κολέμπα και συζήτηση για τις προοπτικές της εφαρμογής της σήμερα.

-Η τοπικοποίηση είναι μια πολιτική πρόταση με την οποία θα απαντήσουμε στην "υπαρτκή" παγκοσμιοποίηση και θα επιδιώξουμε τη στροφή σε μια αποκεντρωμένη, επανατοπικοποιημένη, αυτοδιαχειριζόμενη, οικολογική κοινωνία της ισοκατανομής, που θα έχει σαν κύτταρο την αυτοδύναμη κοινότητα και το δήμο και θα στηρίζεται στην ομοσπονδιοποίηση δήμων-περιφερείων-εθνών.

-Για το ξεπέρασμα του δυτικού μοντέλου άνάπτυξης, της κλιματικής οικολογικής καταστροφής, του καπιταλισμού και του εθνικού κράτους.

Εισήγηση: άλλη δημοκρατία

Ομιλητής:

Γιώργος Κολέμπας, οικογεωργός/συγγραφέας

Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, κέντρο πληροφόρησης Αντιγόνη /Καθηγητής παιδαγωγικού ΑΠΘ

πληροφορίες για το βιβλίο εδώ:

http://anotherdemocracy.gr/