Σάββατο 29 Ιανουαρίου 7.00μμ Εκδήλωση-Παρουσίαση της "Μεταδημοκρατίας"

Παρουσίαση του "Μεταδημοκρατία" του Colin Crouch από τον μεταφραστή του βιβλίου Αλέξανδρο Κιουπκιολή.

- Στις ημέρες μας η δημοκρατία μοιάζει να βρίσκεται σε πρωτοφανή κοσμοιστορική ακμή, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των εθνικών κρατών έχει αποδεχθεί τυπικούς δημοκρατικούς θεσμούς, ενώ η αξιακή συναίνεση που έχει επιτευχθεί αναφορικά με το δημοκρατικό ιδεώδες είναι υψηλότερη από κάθε άλλη φορά στην ιστορία· και ταυτόχρονα, ποτέ οι κατ' όνομα δημοκρατικές διαδικασίες δεν ήταν σε τέτοιο βάθος φθαρμένες και υπονομευμένες από συνασπισμούς συμφερόντων, ποτέ η πραγματική, υλική ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων δεν ήταν μεγαλύτερη, ποτέ ο αυταρχικός προγραμματισμός και έλεγχος της ζωής δεν είχε πλήξει σε τέτοια βάθη τον ατομικό και συλλογικό βίο.

Παρότι ο Colin Crouch δεν τολμάει να χρησιμοποιήσει έναν τόσο δριμύ όρο, κατ' ουσίαν μιλάει για ό,τι ευλόγως μπορούμε ν' αποκαλέσουμε ολοκληρωτική μετάλλαξη της νεωτερικής, δυτικής «δημοκρατίας». Για να περιγράψει αυτή τη δέσμη φαινομένων, εν πάση περιπτώσει, εισάγει τον όρο που δίνει τον τίτλο του βιβλίου του («μεταδημοκρατία»). Η διαγνωστική του συγγραφέα τον οδηγεί στο να μιλήσει για «άμεση δημοκρατία», δίνοντας έμφαση στο τοπικό επίπεδο, στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και στις συμβουλιακές δράσεις των πολιτών.

Εισήγηση: άλλη δημοκρατία

Ομιλητής: Αλέξανδρος Κιουπκιολής

Κριτική του Φώτη Τερζάκη για το βιβλίο εδώ