13/1/11 Εκδήλωση-Παρουσίαση της ''Τοπικοποποίησης''

Η εισήγηση της εκδήλωσης μπορεί να βρεθεί εδώ.