Τραπεζαρία 2ης κουζίνας αλληλεγγύης στο Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής Παρασκευή 8 Φλεβάρη

Τραπεζαρία 2ης κουζίνας αλληλεγγύης στο Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής Παρασκευή 8 Φλεβάρη